TrainerStaff
春木 佳 チーフコンディショニングトレーナー
(KEI HARUKI)
出身校 :大阪教育大学
生年月日 :1976年5月24日
所属 :(株)プロフェッショナルトレーナーズチーム
米田 健 コンディショニングトレーナー
(TAKESHI YONEDA)
出身校 :大阪リゾート&スポーツ専門学校
生年月日 :1981年5月8日
所属 :(株)プロフェッショナルトレーナーズチーム
小村 哲 コンディショニングトレーナー
(SATORU KOMURA)
出身校 :明治東洋医学専門学校
生年月日 :1979年7月14日
所属 :(株)プロフェッショナルトレーナーズチーム
濱田 和樹 S&Cトレーナー
(KAZUKI HAMADA)
出身校 :大阪リゾート&スポーツ専門学校
生年月日 :1981年7月22日
所属 :(株)プロフェッショナルトレーナーズチーム
久々知 修平 ATトレーナー
(SHUHEI KUKUCHI)
出身校 :関西学院大学
生年月日 :1980年12月2日
所属 :(株)プロフェッショナルトレーナーズチーム